Effective Change

Effective Change erbjuder tjänster åt företag som vill förbättra sin verksamhet som rör produktutveckling av programvaruintensiva system. Vårt mål är att hjälpa dessa organisationer att bli effektivare. Vårt fokus ligger på att hitta rätt processer, metoder och verktyg som hjälper organisationen att uppfylla sina affärsmål.

Coachning

Var och en behöver reflektera över sin situation och utbyta idéer och erfarenheter med kollegor. Ett sätt att göra detta är genom coachning under vilken problem och möjligheter diskuteras på ett strukturerat sätt. Fokus ligger inte på sakfrågorna utan på att undersöka vilka metoder som kan användas för att lösa problem och ta till vara möjligheter.