coworking space

Coworking spaces – en möjligheternas smältdegel

Vi brukar trycka på vikten av att var och en i ett företag behöver reflektera över sin situation och utbyta idéer och erfarenheter med kollegor, för att därigenom lösa problem och samtidigt ta tillvara på möjligheter. Många gånger kan det däremot vara fördelaktig om man även kan få ett utomstående perspektiv på saker och ting. Något som vi har märkt att coworking spaces framkallar på ett naturligt sätt.