Var och en behöver reflektera över sin situation och utbyta idéer och erfarenheter med kollegor. Ett sätt att göra detta är genom coachning under vilken problem och möjligheter diskuteras på ett strukturerat sätt. Fokus ligger inte på sakfrågorna utan på att undersöka vilka metoder som kan användas för att lösa problem och ta till vara möjligheter. Vi erbjuder coachning av projektledare, teknikchefer och förändringsagenter baserat på individuella behov.

Även team behöver stöd. Bäst resultat uppnås om man kan kombinera coachningen med de uppgifter som gruppen har. Också för grupper behöver coachningen anpassas för individuella behov och kan utformas så att coachen modererar arbetsmöten, projektmöten eller riskutvärderingar.