Effective Change erbjuder utbildning i hantering av produktutveckling och processförbättringar för organisationer som utvecklar produkter och system.

Vi fokuserar på att erbjuda användbara  metoder och verktyg för kursdeltagarna samtidigt som vi försöker skapa en förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå och hur man kan angripa dessa.  De kurser som beskrivs här finns tillgängliga som interna kurser och kommer också att finnas som öppna kurser. Vi anpassar också våra kurser för era specifika behov.

Våra kurser och seminarier har inriktning på utveckling av system och produkter där programvara står för stor del av funktionaliteten.  Vi erbjuder kurser inom två områden:

– Management of Development and Technology
– Improvement Management for Software Product Development

Kontakta oss via vår kontaktsida om ni vill veta mer om dessa kurser.

Följande öppna seminarier och kurser finns tillgängliga under hösten enligt informationen i listan till höger:

– Effective steering committees for software product development (Endags workshop)
– Introduction to software product development processes (Endags workshop)