Effective change erbjuder tjänster åt företag som vill förbättra sin verksamhet som rör produktutveckling av programvaruintensiva system. Vårt mål är att hjälpa dessa organisationer att bli effektivare. Vårt fokus ligger på att hitta rätt processer, metoder och verktyg som hjälper organisationen att uppfylla sina affärsmål.  Som verktyg använder vi effektiva metoder för diagnos av organisationen och genom att anpassa användbara metoder för olika typer av projekt och organisationer. Vi erbjuder kurser, utvärderingar av projekt och organisationer samt coachning till olika roller i organisationer som utvecklar produkter.