Effective Change gör utvärderingar av produktutvecklingsprojekt och organisationer grundat på olika metoder och processmodeller. Varje metod innehåller dels en diagnostikdel som kartlägger den aktuella situationen, dels en prioriteringsdel. Utvärderingar av projekt syftar till att identifiera aktiviteter som hjälper projektet att uppmå sina mål. Utvärderingar av organisationer har vanligen ett mer långsiktigt förbättringsfokus, men ger också information om problem som det är angeläget att hantera kortsiktigt.Mer information om utvärderingar, granskningar och bedömningar finns på sidorna för utvärderingar av projekt och utvärdering av organisationer.